Concentrol desenvolupa diferents solucions en adhesius. Es tracta d’una divisió amb una visió transversal que produeix productes per a sectors molt diferents. Ofereix una àmplia gamma d’adhesius d’aquest tipus, des dels de baixa viscositat per a suports lleugers, fins als d’alta viscositat per a substrats més consistents.

Els adhesius termofusibles NETMELT, estan elaborats d’un material termoplàstic sòlid a temperatura ambient que per acció de la calor es fon per convertir-se en un líquid més o menys fluid, que es pot aplicar sobre una gran varietat de substrat per a mantenir-los units.Aplicació

Els adhesius termofusibles s’apliquen de diverses maneres. La temperatura d’aplicació depèn de molts factors, com la sensibilitat a la calor dels materials a unir, la cadència de treball de la línia productiva, la quantitat d’adhesiu, les condicions ambientals de l’envasat i el tipus de suport. Aquesta pot variar entre 120° a 190 °C.

És important tenir en compte que els adhesius termofusibles s’han d’aplicar amb la quantitat exacta requerida. Emprar massa adhesiu pot donar com a resultat una unió inestable, mentre que utilitzar una quantitat insuficient pot fer que la unió sigui molt feble. Per tant, és fonamental assegurar-se d’aplicar la quantitat exacta d’adhesiu per afermar una unió forta.

L’equip amb el qual s’aplica l’adhesiu és crucial. L’equip fusor conté una resistència calefactora per fondre la barreja d’adhesiu en un estat líquid. Una altra part rellevant de l’equip és la mànega calefactada. Aquesta és la responsable de conduir la calor de la resistència calefactora fins al punt d’unió. Està dissenyada per suportar altes temperatures, el que garanteix una soldadura segura i fiable.

El muntatge també pot estar equipat amb una varietat de dispositius d’aplicació, com una pistola, quan s’aplica manualment, i un injector, un llavi o un rodó, quan s’automatitza el procés. Aquests dispositius s’encarreguen d’aplicar l’adhesiu líquid de manera uniforme al punt d’unió.

La forma en què s’aplica l’adhesiu depèn del dispositiu d’aplicació i les necessitats del client. Hi ha diferents tipus d’aplicació com el cordó continu, l’espirulat o spray, la laminació, l’aplicació per punts o per cordó discontinu.

Per garantir la correcta aplicació del producte és important que els equips incloguin un controlador per regular la temperatura, la pressió i el flux d’adhesiu, garantint que la unió es realitzi de manera correcta.

 

Els factors que afecten l’encolat

La tria de l’adhesiu termofusible adequat per a qualsevol aplicació d’encolat és clau per a l’èxit d’un projecte. Els factors que s’han de tenir en compte en treballar amb adhesius termofusibles són els següents:

  • La temperatura ambient és un factor rellevant per al funcionament. Quan la temperatura ambient és massa calenta, els adhesius no s’enduriran prou per a crear una unió adequada. Al contrari, si la temperatura és massa baixa, l’adhesiu s’endurirà massa ràpid i no donarà temps a què els substrats s’uneixin. A més, la temperatura d’aplicació de l’adhesiu termofusible ha de ser prou alta per a permetre que l’adhesiu s’estengui de manera uniforme.
  • El tipus de suport a unir també és un factor a considerar. Alguns adhesius termofusibles són millors per a certs tipus de suports que per a altres. Per exemple, alguns adhesius són més adequats per a substrats porosos, mentre que altres són millors per a substrats llisos. Seleccionar l’adhesiu correcte per al substrat és important per assegurar una bona adhesió.
  • La velocitat de treball. Els adhesius termofusibles s’endureixen ràpidament, per la qual cosa el temps d’aplicació és limitat. La velocitat a la qual s’aplica l’adhesiu ha de ser prou ràpida per permetre que l’adhesiu s’estengui uniformement abans que s’endureixi. Si la velocitat és massa lenta, l’adhesiu s’endurirà abans que s’estengui completament, el que donarà com a resultat un mal enganxat.
  • Finalment, la quantitat d’adhesiu aplicat és un factor clau. Un excés d’adhesiu pot provocar un temps obert prolongat, el que perjudicarà la producció, a més d’un risc de separació de substrats i un consum innecessari de producte. D’altra banda, si s’aplica una quantitat inadequada d’adhesiu, l’enganxat no serà eficaç a causa de la falta de superfície de contacte.

Els productes de la gamma NETMELT es presenten e n diferents formats com a grans, tacs o pillows, depenent de la referència. Es poden emmagatzemar entre 5 i 35°C amb una vida útil fins a 2 anys mantenint totes les seves propietats.

Concentrol demostra el seu compromís amb la satisfacció dels clients investigant i desenvolupant nous productes per a la seva línia NETMELT. Això es fa possible mitjançant la incorporació de tecnologies avançades i l’ús de matèries primeres de qualitat per produir productes d’alt rendiment. La companyia química té un compromís amb l’excel·lència i els seus clients, i busca oferir-los els productes de la més alta qualitat per satisfer les necessitats de la indústria.