Compta amb un ampli ventall de solucions per al procés de confecció de soles i sabates de monodensitat i soles i sabates bidensitat. A més, tenim productes pels diferents processos de fabricació: injecció directa o muntatge posterior.
  • DESEMMOTLLANTS PER SOLES DE POLIURETÀ
  • ESTABILITZANTS PER A ESPUMES DE POLIURETÀ
  • ADHESIUS BASE AIGUA
  • ADHESIUS TERMOFUSIBLES
  • ALTRES PRODUCTES AUXILIARS

DESEMMOTLLANTS PER SOLES DE POLIURETÀ

La gamma CONCENTROL® de desemmotllants proporciona una solució específica i eficient per a tot tipus de tècniques del manufacturat de soles de sabates: d’una sola densitat o de dues densitats per al muntat posterior o per injecció directa. Disposem de referències desemmotlladors siguin quines siguin les soles de poliuretà moldejades, aportant solucions a les necessitats cada vegada més exigents respecte a l’acabat superficial, l’alta productivitat, cost, neteja del motlle, fàcil aplicació, absència de productes orgànics d’estany i protecció de l’ambient de treball i del medi ambient. La nostra gamma de productes és molt àmplia amb desemmotlladors base solvent tradicionals, concentrats, concentrats per diluir, base aigua i co-solvent (inclou 50:50 mix). Podem a més dissenyar solucions a mida en funció de les necessitats del client.

ESTABILTIZANTS PER A ESPUMES DE POLIURETÀ

La gamma CONCENTROL STB PU® millora la emulsificació dels components del sistema, oferint la suficient estabilització en el procés d’expansió de l’escuma, a més del control de la mida i la distribució de les cel·les. Compleixen els requeriments dels fabricants d’escuma.

ADHESIUS BASE AIGUA

La gamma TACKTROL® està formulada a base de polímers orgànics d’origen sintètic o natural en suspensió aquosa modificats convenientment segons aplicació. Es tracta d’adhesius de fàcil maneig i neteja, i amb una molt alta velocitat d’enduriment. Podem dissenyar productes a mida en funció de les necessitats del client. Especial menció a la família d’adhesius de contacte base aigua, TACKTROL CCA, indicada per enganxar tot tipus de teixits i pells en operacions prèvies a costura, per l’enganxament del folre interior, de la talonera, etc. Pot ser aplicat mitjançant atomització, corró o brotxa.

ADHESIUS TERMOFUSIBLES

La gamma NETMELT® està formulada a base de materials termofusibles en forma sòlida que se sotmeten a calor perquè fonen abans de ser aplicats. A diferència dels adhesius base aigua no requereixen assecat, ja que tornen a estat sòlid un cop es refreden. Disposem a més d’adhesius termofusibles reactius en base poliuretà (NETMELT PUR®) que, un cop han reaccionat sobre el suport, es converteixen en termostables, no s’estoven. Podem dissenyar productes a mida en funció de les necessitats del client.

ALTRES PRODUCTES AUXILIARS

Disposem també de NETEJADORS que permeten una fàcil neteja dels motlles després de cicles llargs de treball i de SEGELLADORS per reiniciar fàcilment el modelat en motlle net, reduint el temps de treball i per tant els costos.

Per més informació, consulta el vídeo i el catàleg del sector calçat de Concentrol.

DESCARREGAR VÍDEO

BUTLLETÍ

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE