La recerca és una activitat clau per a poder elaborar solucions més eficaces, sostenibles i actualitzades als requeriments actuals. En el mercat europeu cada vegada hi ha una demanda major de productes menys tòxics i més respectuosos amb el medi ambient, amb la finalitat d’anar pel camí de la sostenibilitat i la cura del planeta.

Concentrol desenvolupa una nova línia de surfactants sense SVHC (Substàncies Extremadament Preocupants o en anglès Substances of very high concern). Es tracta de substàncies que presenten efectes irreversibles o greus sobre la salut de les persones i el medi ambient. Com a conseqüència, aquestes substàncies requereixen un control adequat dels riscos associats als seus usos, així com la substitució de la substància, sempre que sigui possible. 

Les Substàncies Extremadament Preocupants o SVHC, després d’haver estat identificades per les autoritats competents del Reglament REACH (a través de la European Chemicals Agency – ECHA), es poden trobar en dues llistes: d’una banda, en la llista de candidats; i, d’altra banda, també poden figurar en la llista d’autorització (Annex XIV del Reglament REACH). Després d’incloure-les en una de les llistes, es publica un informe explicant per què la substància s’identifica com a Substància Extremadament Preocupant SVHC en la pàgina web d’ECHA.

En el cas dels estabilitzants de silicona, estaríem parlant de l’eliminació de substàncies com ara D4, D5, D6, entre altres. Gràcies a la labor de l’equip tècnic de Concentrol, aquests nous surfactants mantenen les mateixes propietats químiques i mecàniques que els seus antecedents o referències equitatives.

Es tracta de les línies de surfactants per als fabricants de sistemes amb escuma de poliuretà flexible, integral, rígida i slabstock. De moment, on més introduïts estan aquests productes és en el sector dels panells aïllants o panells sandvitx per a la construcció i aïllament tèrmic, l’automoció i el mobiliari, entre altres. La tendència indica que la demanda s’anirà estenent en els pròxims anys en la resta dels sectors.

Donada aquesta tendència, en Concentrol apostem per aquest nou tipus de productes i, en aquest sentit, els nous desenvolupaments es faran ja directament sense aquestes substàncies. El nostre equip en R+D i els tècnics especialitzats treballen dia a dia per a oferir les millors solucions adaptades als requeriments específics de cada client; al mateix temps que aposten per solucions cada vegada més eficients i respectuoses amb el medi ambient.