Disposa d’un ampli ventall d’adhesius que s’usen en la confecció de tot tipus de matalassos i sofàs, a més de desemmotllants per als que porten a terme la espumació i tall de l’escuma, i d’estabilitzants d’escumes per als quals es formula el seu propi sistema.
  • ADHESIUS BASE AIGUA
  • ADHESIUS TERMOFUSIBLES
  • ESTABILITZANTS PER ESPUMES DE POLIURETÀ
  • DESEMMOTLLANTS PER LES DIFERENTS ESPUMES

ADHESIUS BASE AIGUA

La gamma TACKTROL© està formulada a base de polímers orgànics d’origen sintètic o natural en suspensió aquosa modificats convenientment segons aplicació. Es tracta d’adhesius de fàcil maneig i neteja, i amb una molt alta velocitat d’enduriment.

  • La gamma d’ADHESIUS DE CONTACTE està indicada per enganxar les diferents capes que componen el matalàs, i poden ser aplicats a una o dues cares.
  • La gamma d’ADHESIUS PER A FUSTA està indicada per l’acoblament de l’estructura de fusta de sofàs.

ADHESIUS TERMOFUSIBLES

La gamma NETMELT © està indicada per enganxar la tapa de qualsevol tipus de matalàs, i en els matalassos de molles per, d’una banda, l’enganxat de les tires de molles ensacades, i l’altre, l’enganxat de les parets de l’estructura que nia les molles. A diferència dels adhesius base aigua no requereixen assecat, ja que tornen a estat sòlid un cop es refreden.

DESEMMOTLLANTS PER ESPUMES

La gamma CONCENTROL© està indicada per al desemmotllament de làtex, viscoelàstica i escumes flexibles de poliuretà que s’utilitzen en la confecció de matalassos i coixins de sofàs. Disposem d’un ampli ventall de referències en base aigua i base dissolvent i co-solvent (50:50 mix)

ESTABILITZANTS PER A ESCUMA DE POLIURETÀ

La gamma CONCENTROL STB PU © millora la emulsificació dels components del sistema, oferint la suficient estabilització en el procés d’expansió de l’escuma, una òptima obertura cel·lular, a més del control de la mida i la distribució de les cel·les. Compleixen els requeriments dels fabricants d’escuma.

BUTLLETÍ

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE