Política de privacitat

PRODUCTOS CONCENTROL SA respecta i protegeix la privacitat de les dades personals dels seus usuaris i dels tercers que accedeixen a la nostra plataforma. Per a nosaltres garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que el poden afectar: SIUSPLAU llegeixi aquesta política de privacitat abans de navegar per la nostra pàgina web i/o abans de registrar-s’hi, i, davant de qualsevol dubte contacti amb nosaltres a rgpd@concentrol.com.

1. Informació bàsica sobre el tractament de les seves dades

Responsable del tractament
 • PRODUCTOS CONCENTROL S.A.
 • CIF : A17073859
 • Pol. Ind. Girona nau 9
 • 17457 Girona
Finalitats principals del tractament
 • Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma.
 • Oferir-li informació actualitzada dels nostres productes i serveis.
 • Atendre consultes.
 • Gestió de currículums.
 • Enviament de Newsletter.
Bases Legitimadores del tractament
 • Execució del contracte de prestació de serveis.
 • Consentiment de l’interessat.
 • Compliment d’obligacions legals.
Destinataris principals
 • PRODUCTOS CONCENTROL S.A.
 • Empreses del mateix grup empresarial i amb les mateixes finalitats.
 • Altres empreses que prestin serveis auxiliars a PRODUCTOS CONCENTROL SA.
Drets
 • Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
 • Revocació del consentiment prestat.
Procedència
 • Facilitats pel seu titular.
 • Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).
Transferències Internacionals de Dades
 • No estan previstes.
Delegat de Protecció de Dades

2. Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

PRODUCTOS CONCENTROL SA està domiciliada a GIRONA, Pol. Ind. Girona, Nave nº 9 – 17457 Riudellots de la Selva, i inscrita al Registre Mercantil de Girona, Fulla 5416, Foli 44, Tom 371, Llibre 280.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit al correu rgpd@concentrol.com o bé trucant al telèfon 972.478.091 en horari d’oficina.

Per a conèixer el cost de la trucada des d’una Red fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

3. Categories de dades que tractem

PRODUCTOS CONCETROL S.A. únicament li sol·licitarà les dades indispensables per a poder atendre’l en cada moment, i que a continuació li detallem:

3.1. Apartat “Contacta”

Amb caràcter obligatori se sol·liciten les següents dades identificatives: nom, direcció de correu electrònic i cos del missatge. Amb caràcter facultatiu se sol·liciten les següents dades identificatives: cognoms, empresa, càrrec, telèfon, motiu.

3.2. Apartat “Treballa amb nosaltres”

Amb caràcter obligatori se sol·liciten les següents dades identificatives: nom, cognoms, direcció de correu electrònic, missatge i currículum vitae com a document adjunt.

3.3. Apartat “White papers”

PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. posa a la seva disposició la descàrrega d’informació especialitzada, per a accedir-hi li sol·licitarem les següents dades personals: correu electrònic, nom, empresa i país.

4. Amb quines finalitats tractem les seves dades?

PRODUCTOS CONCENTROL S.A. tractarà les dades personals facilitades per vostè per a garantir la correcta gestió a través de la nostra web de:

 • La seva alta com a usuari de la nostra web.
 • Oferir-li informació actualitzada dels nostres productes i serveis.
 • Atendre les seves consultes.
 • Gestió de currículums.
 • Enviament de Newsletter, ja que volem mantenir-lo informat en tot moment dels nostres productes, sempre que vostè ens autoritzi. L’informem que sempre podrà retirar-nos el consentiment prestat, contactant amb nosaltres a rgpd@concentrol.com
 • Enviament d’informació especialitzada del nostre àmbit d’influència

5. Bases legitimadores pel tractament de les seves dades

Per a l’alta i el registre de l’usuari a la plataforma de PRODUCTOS CONCENTROL, SA, la base legitimadora és el consentiment de l’interessat que es sol·licita en cada cas.

Per a atendre consultes, descàrrega d’informació especialitzada i gestionar el seu currículum, així com per a la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres productes, la base legitimadora és el seu consentiment exprés manifestat en l’existència mateixa de la sol·licitud, descàrrega o consulta de què es tracti, i l’interès legítim de la nostra empresa per a dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

6. Destinatari de les dades

PRODUCTOS CONCENTROL, SA no comunica ni cedeix les seves dades a tercers excepte quan aquesta comunicació sigui necessària com a un servei auxiliar a l’efectiva realització de la finalitat informada, com podrien ser els proveïdors de serveis de missatgeria i correu electrònic, o quan aquesta comunicació vingui establerta per Llei.

7. Termini de conservació de les dades

PRODUCTOS CONCENTROL, SA l’informa que les seves dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari per donar compliment a les finalitats del tractament per les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dates contemplat a la normativa aplicable.

8. Drets que l’assisteixen

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

9. Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

PRODUCTOS CONCENTROL, SA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

 • Funcions i obligacions de personal.
 • Registre d’esdeveniments.
 • Gestió de suports i documents.
 • Control d’Accés.
 • Identificació i autenticació.
 • Copia de seguretat i recuperació.

No obstant, en altres casos, PRODUCTOS CONCENTROL, SA, adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’usuari o client.

10. Canvis a la política de privacitat

PRODUCTOS CONCENTROL, SA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

 

Última actualització: 14 de desembre de 2021

© 2021 PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. Tots els drets reservats.