COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

Concentrol és una empresa amb més de 80 anys d’història al llarg dels quals s’han posat al centre les bones pràctiques en tots els vectors de la sostenibilitat: bon govern, ambiental, econòmic, laboral i social, posicionant-se com una empresa compromesa amb el planeta, la societat, amb el territori i amb els seus treballadors. 

La sostenibilitat és un pilar de la cultura i l’ADN de l’empresa. La direcció marca com a prioritat acostar-se als Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per l’ONU​, un conjunt de metes que aborden els reptes principals en matèria de desenvolupament a escala mundial com el canvi climàtic, les desigualtats socials i l’accés a serveis bàsics. Concentrol ha integrat els ODS a les seves operacions amb l’objectiu de contribuir a aconseguir aquestes fites globals. 

El roadmap de sostenibilitat de Concentrol és ambiciós: actualment es treballa en la redacció d’un pla d’ESG (Environmental, Social and Governance) i estem en procés de diagnosi per obtenir la certificació Bcorp.

CERTIFICATS I RECONEIXEMENTS

Durant el 2022-2023, després d’haver estat seleccionada, CONCENTROL va participar en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa va poder identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora per tal de seguir avançant en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

Concentrol va ser premiada per la seva trajectòria en Responsabilitat Social en els Premis de Respon.cat 2022. Veure el detall de bones pràctiques a la fitxa elaborada per Respon.cat

ISO 9001:2015

ISO14001:2015

VEURE CERTIFICAT

USA ISO 9001:2015

USA ISO14001:2015

VEURE CERTIFICAT USA

Disposem de l’ISO 14001 de gestió ambiental, i la 9001, de qualitat, i el 2021 es va passar una auditoria d’ESG per la clientela amb una puntuació del 92%. S’ha completat una evaluació a través d’EcoVadis, un referent en la valoració de la sostenibilitat a l’empresa, que cobreix una àmplia gamma de qüestions ambientals, socials i ètiques, obtenint una puntuació de 51 (bronze). El 2022 s’ha realitzat un B-Impact Assessment per identificar noves oportunitats. 

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Concentrol vetlla activament i de manera constant pel benestar del planeta i la preservació del medi ambient, implementant mesures i bones pràctiques en tots els seus processos que prioritzen la reducció, la reutilització i el reciclatge. A partir de l’ISO 14001 i la política ambiental es dissenyen els processos amb uns recursos assignats per tal de poder assolir unes fites ambientals. 

El compromís de Concentrol amb el medi ambient està diferenciat en diverses àrees. 

   • En un primer lloc, per tal de poder reduir les emissions de carboni, el consum d’electricitat prové tot de fons renovables i la generació pròpia per panells fotovoltaics suposa un 17% del total. S’han substituït combustibles fòssils per gas, produint un estalvi anual de 243 TN, i s’ha actualitzat la caldera de vapor disminuint les emissions de CO2 un 5%.

   

   • També s’han instal·lat nous aïllaments per reduir les pèrdues d’energia tèrmica i la despesa de consum de gas i s’han implantat tecnologies per monitoritzar i reduir el consum energètic, com ara tecnologia LED, detectors de presència o climatitzadors programables. Les accions abasten tota la cadena de valor, demanant el càlcul de petjada de carboni a les empreses proveïdores i realitzant els enviaments amb el menor impacte possible reduint, sempre que sigui possible, el transport aeri.

   

  • En l’àmbit de l’estalvi de l’aigua, es disposa d’una depuradora pròpia i es monitoritza el consum amb comptadors en la majoria d’equips. S’han implantat mètodes de conservació de l’aigua com aixetes per l’estalvi i un petit percentatge d’aigua es recol·lecta de fonts reciclades. Es garanteix la no producció d’aigües residuals tòxiques i un percentatge d’aigua es retorna a conques hidrogràfiques en la mateixa condició en què va ser recol·lectada.
  • Entorn de la producció de deixalles i la gestió dels residus, Concentrol en monitoritza la producció i s’han marcat fites de reducció. L’empresa prioritza la utilització d’envasos reciclables i bosses biodegradables, oferint el subministrament amb cisternes que van directament a tancs de la clientela. Es disposa d’un programa de recuperació i reciclatge del paper, cartó, plàstic, vidre i metall o una empresa de reciclatge homologada recull els envasos de les empreses clients per reaprofitar-los. S’ha instal·lat d’una línia de neteja i desinfecció per a la reducció d’envasos i l’empresa empra productes no tòxics de neteja i avalua tots els productes i processos per identificar-ne contaminants tòxics en la producció.

 

  • Per facilitar la reducció de transports i reduir la generació de residus per als nostres clients, oferim la possibilitat de subministrament a través de cisternes.

 

  • Finalment, es disposa de la certificació REACH en tots els productes, la qual els permet contribuir en la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del cicle de vida, a més d’una reducció significativa del seu impacte a l’atmosfera, l’aigua i el sòl, a fi de minimitzar els seus efectes adversos en la salut humana i en la del medi ambient.

 

Per altra banda, es realitzen revisions i auditories periòdiques d’acompliment, on s’audita i certifica el sistema de gestió ambiental mitjançant una entitat independent.

COL·LABORANT PER LA SOSTENIBILITAT

Des de Concentrol també col·laborem amb els nostres clients en tots els sectors per introduir al mercat noves solucions i fórmules respectuoses amb el medi ambient i les persones, acompanyant-los en els processos per ser més sostenibles. Dissenyem els nostres productes considerant tots els aspectes ambientals i el seu cicle de vida.

En aquest sentit destaquen les següents accions:

 • Disseny de propostes des de la divisió de desemmotllants per passar totes les solucions amb solvent a base aigua, ajudant la clientela a ser més sostenible i reduir l’impacte en el medi ambient. 
 • Disseny d’antiescumejant dins l’àrea d’especialitats químiques perquè les pintures puguin aconseguir la certificació ECOLABEL
 • Projecte de CDTI amb el disseny d’una gamma innovadora de dispersions de poliuretà base aigua on tots els components vinguin de fonts renovables i sostenibles i no de petroli.
 • Recobriments naturals des de la divisió alimentària.
 • Una nova línia estratègica s’enfoca a la servitització, per tal d’ajudar els nostres clients a utilitzar els nostres productes de la forma més òptima en els seus processos.

Finalment, també es realitzen accions d’impacte social i ambiental en col·laboració amb els clients, com el lliurament d’un premi especial per la participació en l’enquesta de satisfacció amb la plantació d’arbres a través de Plant for the Planet.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

Refermant el seu compromís amb les persones i l’equip, Concentrol ha incorporat moltes pràctiques d’interès en el vector laboral. Per garantir la igualtat d’oportunitats l’empresa ha implantat un pla d’igualtat, un protocol d’assetjament sexual i formacions i sensibilitzacions sobre temàtiques d’igualtat per raó de gènere, sexe, religió i condició, i ha garantit la incorporació de persones amb diversitat funcional en compliment i millora de la Llei General de Discapacitat.

Per garantir l’estabilitat i la flexibilitat, Concentrol potencia la contractació indefinida, els horaris i les vacances flexibles, els paquets de retribució flexibles o els permisos remunerats per situacions excepcionals, entre altres beneficis per als seus treballadors. També es financen màsters i formacions especialitzades i s’afavoreix la promoció interna, entre altres pràctiques, per garantir el desenvolupament del talent a l’empresa.

També es desenvolupen diverses iniciatives de salut i benestar que inclouen des d’un servei de càtering saludable, a una assegurança mèdica col·lectiva, la preocupació per la salut psicosocial del personal, la incorporació d’un desfibril·lador o el foment de l’esport.

Internament, el Projecte PC3 està dirigit a les persones que treballen a Concentrol per proporcionar millores productives als equips de treball i de comunicació, amb el seguiment dels valors de l’empresa mitjançant plans de desenvolupament. Anualment es reuneix tot l’equip humà de la companyia en una celebració amb activitat lúdica per celebrar els èxits i la progressió de l’empresa. Els guardons emfatitzen quatre valors fonamentals per a Concentrol: persones, compromís, creixement i col·laboració. 

COMPROMÍS ECONÒMIC I DE BON GOVERN

L’empresa té en compte l’impacte social i ambiental en la presa de decisions, disposa d’un codi ètic a través de la implantació del compliment penal en l’organització i es realitzen controls financers i pràctiques d’anticorrupció. Aquest el tenen implantat sense tenir-ne l’obligació. A través de la implantació del Compliance Penal han implantat un codi ètic.

Concentrol passa auditoria per empresa certificada en la gestió de projectes d’R+D+i, on es compleixen tots els principis comptables per tal que els comptes mostrin fidelment les finances, el patrimoni i els resultats comptables amb informació rellevant, íntegra, neutral, transparent, verificable i comprensible.

Els riscos procedents d’instruments financers no són significatius i estan coberts per mecanismes de gestió i control de la societat. Les inversions financeres de la societat consisteixen principalment en productes bancaris de poc risc i cotitzen en un mercat regulat. La societat diversifica la inversió dels excedents a curt i llarg termini segons les necessitats previstes, assegurant el compliment dels compromisos de pagament adquirits. Tampoc té una concentració significativa de risc de crèdit i els saldos estan distribuïts en clientela molt diversa i la morositat històrica es qualifica de baixa.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT

Des de Concentrol estem compromesos amb el territori. Participem regularment en activitats, esdeveniments i festes de proximitat que són afins als nostres valors. En serien un exemple algunes activitats esportives, com és el futbol femení aleví de Cornellà de Terri, l’Oncolliga o l’Uni Girona.  En el sector social tenim un gran compromís amb la recerca i amb els sectors de risc i desfavorits, per això participem molt activament i solidàriament amb organismes, associacions i projectes socials. 

Destaquen les col·laboracions amb:

 • L’Institut d’investigació Biomèdica de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i amb l’empresa de biotecnologia dedicada a l’R+D+i de sistemes no invasius per donar suport al diagnòstic i al tractament de malalties digestives.
 • La Fundació Girona Est amb l’objectiu de donar suport a barris de Girona, en especial atenció al seu col·lectiu més jove amb iniciatives esportives, culturals, educatives i socials diverses.
 • La Fundació Sergi amb l’objectiu de facilitar l’accés i el manteniment a l’habitatge digne de les famílies amb dificultats econòmiques i també en el camp de la formació dels joves per obrir-los portes en el seu futur.
 • La col·laboració amb universitat, escoles i instituts amb pràctiques professionals i de formació dual i projectes per la incorporació del talent juvenil com el PICE per ajudar a la inserció laboral de joves entre els 16 i els 29 anys.

Vols estar al dia?

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE