Els additius de superfície de silicona són productes molt coneguts en oferir propietats especials en pintures, tintes i recobriments. Aquests additius són silicones òrgano-funcionals, la majoria d’ells compostos de copolímers de polisiloxà i polièter no hidrolitzable. Encara que són productes de base silicona, a diferència dels olis de silicona tradicionals el seu ús és molt fàcil, la seva compatibilitat amb la majoria de formulacions de recobriments és alta i no s’espera l’aparició de defectes típics com cràters o problemes de compatibilitat (pintat, adhesió, etc.) amb el seu ús.

Com altres additius de base silicona, la seva eficiència és molt alta a molt baixes concentracions, amb dosis en general molt per sota de l’1% de la formulació total.

La gamma d’additius de superfície de silicona ORDISOL SWT són la millor opció per als formuladors que busquen un millor lliscament, una major resistència al desgast, millorar l’anivellament, millorar la humectació, realçar la lluentor i incorporar propietats antiadherents. La majoria de la nostra gamma d’additius són materials purs 100% per a proporcionar eficàcia màxima. En ser surfactants de silicona purs, són generalment compatibles amb diversos sistemes de recobriment com a formulacions en base solvent, sense solvent i aquoses.

Els additius de superfície de silicona també es caracteritzen per la seva capacitat per a reduir la tensió superficial.

Els recobriments de base aigua exhibeixen una alta tensió superficial en comparació amb sistemes tradicionals de base dissolvent (la tensió superficial de l’aigua és 72,4 mN/m). Exhibeixen una humectació pobra del substrat en comparació amb els equivalents en base dissolvent. En aquesta situació apareixen els additius de superfície de silicona (entre altres productes químics) que juguen el seu paper modificant les característiques superficials dels recobriments de base aigua.

Alguns d’ells, prenent avantatge del seu baix pes molecular i estructura de “paraigua en forma de T”, es classifiquen com a additius súper humectants ja que són capaços de reduir la tensió superficial en solucions aquoses a un valor proper als 19,5-20 mN/m. CONCENTROL, utilitzant tecnologia pròpia, fabrica i desenvolupa els additius de superfícies de silicona així com altres especialitats de base silicona com a estabilitzadors òrgano-funcionals per a escuma de poliuretà i emulsions especials per a diferents sectors com el tèxtil, la fabricació de pasta de paper i múltiples aplicacions en el sector dels recobriments.

BUTLLETÍ

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE