Introducció

Les emulsions de silicona normalment contenen un component de silicona (sol ser oli de silicona), aigua i els emulsionants requerits per a obtenir una emulsió estable. Des de la perspectiva química, un component de silicona és una cadena finita d’àtoms de silici i oxigen units entre si. A més d’aquests enllaços, la mateixa silicona té altres dos enllaços a grups orgànics. En la majoria dels casos, aquests grups orgànics són grups metílics (CH3) que proporcionen al component de silicona el seu comportament semiorgànic característic.

Macro i micro emulsions

Les emulsions de silicona es divideixen en dos grups sobre la base de la grandària de partícula:

MACROEMULSIONS DE SILICONA

 • Aspecte blanquinós, emulsions estables amb diferent % de contingut de silicona 
 • Grandària de partícula mitjana de 0,1 a 1 micra
 • Poden contenir fins a un 60% de silicona
 • Es poden formular usant oli de silicona de diferents viscositats, sent els de 350 cps i 1000 cps els més comuns

 • Una vegada aplicada, quan l’aigua s’ha evaporat, la silicona roman en la superfície externa, on ofereix beneficis com la reducció del coeficient de fricció dinàmic, proporcionant un efecte lubrificant

MICROEMULSIONS DE SILICONA

 • Aspecte translúcid, molt estable en condicions extremes.

 • Diàmetre de partícula mitjà molt petit (<0,4 micres)

 • L’oli de silicona generalment té una viscositat molt alta (> 100.000 cps)

Avantatges

 • Bona estabilitat tèrmica i de dilució 

 • Compatible amb sabons / tensioactius aniònics i no iònics 
 Aplicació fàcil, no esgrogueeix després del temps 

 • Bones característiques d’humectació superficial 

 • Alta lluentor i intensitat de color 

 • Bones característiques de lliscament i millora la resistència a l’abrasió

 • Proporciona un acabat natural a la fibra tèxtil

 • Es pot usar com a lubrificant en màquines de cosir per a reduir la temperatura de l’agulla, millorant així la resistència al desgast i minimitzant els trencaments del fil.

BUTLLETÍ

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE