Està composta principalment per dispersions de resines que modifiquen els paràmetres de cohesió i adhesió de formulacions aquoses adhesives, i un seguit d’additius i ingredients que confereixen l’acabat i les propietats finals desitjades a aquestes formulacions.
  • DISPERSIONS DE RESINES
  • AGENTS ANTIESPUMANTS
  • EMULSIONS DE CERA I SILICONA
  • ADDITIUS DE SUPERFÍCIE DE SILICONA
  • ALTRES PRODUCTES AUXILIARS

DISPERSIONS DE RESINES

La gamma EMULTROL® de dispersions de resina té com a funció principal millorar les propietats de cohesió, tack i adhesió de autoadhesius basats en dispersions polimèriques de resina acrílica, PVA, EVA, SBR, NBR, làtex natural, policloroprè i dispersions aquoses de poliuretà. Augmenten l’adhesió i el tack en substrats no polars i superfícies de baixa energia millorant la seva capacitat d’humectació. Disposem d’una àmplia gamma de microemulsions de diferents característiques, procedències i tipus de resines segons la seva aplicació: resines de colofònia àcides i esterificades, resines d’hidrocarbur, resines terpenofenólicas, híbrides, etc. Les nostres dispersions estan altament estabilitzades contra l’oxidació i l’acció dels ultraviolats.

AGENTS ANTIESPUMANTS

La gamma EMULTROL DFM® està específicament dissenyada per a fabricants d’adhesius. Disposem d’una gamma completa basada en totes les tecnologies. En el desenvolupament d’aquests antiespumants per a adhesius s’ha tingut especial consideració per aconseguir una bona efectivitat sense empitjorar la humectació de les formulacions adhesives.

EMULSIONS DE CERA I SILICONA 

La gamma EMULTROL® està constituïda per un ampli nombre de referències de dispersions de sabons metàl·lics, emulsions de cera i de silicona. Amb el seu ús s’aconsegueix hidrofugació, efecte removible i separació de substrats sense ruptures. En formulacions d’adhesius especials, la gamma EMULTROL PS de microemulsions de silicona permet regular propietats com ara adhesivitat i cohesió millorant la processabilitat. Prèvia dilució aquosa, aquestes microemulsions de silicona s’utilitzen com a agents antiadherents i lliscants de superfícies i cintes transportadores.

ADDITIUS DE SUPERFÍCIE DE SILICONA

La gamma ORDISOL SWT® permet humectar millor sense incrementar la generació d’escuma amb dosis fins a deu vegades inferiors a les dels humectants tradicionals. També poden proporcionar acabats especials, incrementar la suavitat d’un recobriment, disminuir la fricció, millorar la resistència a l’abrasió i ratllat, etc.

ALTRES PRODUCTES AUXILIARS

Disposem de DISPERSIONS POLIMÈRIQUES a mida com a part de la formulació dels adhesius.

BUTLLETÍ

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE