Des de la divisó d’Additives de Concentrol treballem en la producció de resines taquificants que s’ajustin a les necessitats dels clients. Aquests productes resulten essencials per a la seva aplicació en adhesius sensibles a la pressió, en cintes i en l’etiquetatge.

A part de les ja habituals dispersions de resines (taquificants) de colofònia, de terpè fenòlica o d’hidrocarbur, hi ha altres tipus de dispersions de resina creades precisament per combinació de les anteriors: són les que pertanyen a la gamma de dispersions híbrides.

Els taquificants de resina s’obtenen per modificació d’una resina basi que pot tenir diferents orígens. Una vegada modificada la resina, es solubiliza en aigua utilitzant agents emulsionants, fins a obtenir una dispersió en base aquosa de resina.

Tipus de resines modificades

 • Resines esterificades: d‘origen vegetal, derivades de diferents gèneres de pi o de coníferes. S’obtenen per reaccions d’esterificació.
 • Resines àcides: d’origen vegetal, derivats de diferents gèneres de pi o de coníferes. S’obtenen per reaccions d’estabilització per evitar l’oxidació i envelliment de la resina.
 • Resines d’hidrocarbur: provenen de substàncies derivades del petroli, per polimerització i també procés d’hidrogenació per aclarir-les.
 • Resines terpè fenòliques: resines derivades de substàncies d’origen vegetal, de la família de les pinàcees i de les rutàcees (citrus). S’obtenen per reaccions de polimerització de monòmers basats en terpens (bufó terpens) que posteriorment es modifiquen per obtenir resines terpè fenòliques.

Dispersions híbrides

Els taquificants o dispersions híbrides estan formades per dos tipus de resina diferents que s’unifiquen en una fase concreta i determinada durant el procés de fabricació. Existeixen diversos tipus d’opcions d’aquest producte segons la seva composició i ús.

Les dispersions híbrides poden estar formades per resines esterificades de colofònia, resines derivades d’hidrocarburs i resines terpè fenòliques. 

L’avantatge principal de les dispersions híbrides és que podem obtenir les millors propietats adhesives i característiques que atorguen cada classe de resina per separat, és a dir, en un sol producte.

Es tracta de dispersions úniques per a aplicacions concretes en funció de les característiques que es necessitin. Se solen utilitzar habitualment en aplicacions especials a diferència de les típiques resines esterificades per a PSA, cintes i etiquetes adhesives.

 

Emultrol E-55

Una de les nostres solucions més destacades de dispersió de resina híbrida és l’Emultrol E-55, format per una agregació d’una resina esterificada juntament amb una resina d’hidrocarbur hidrogenat.

Es tracta d’un producte molt versàtil, presentant molt bona compatibilitat amb diferents polímers. Es pot utilitzar en múltiples aplicacions, des d’adhesius PSA fins a aplicacions concretes de cada fabricant, mostrant bon equilibri en totes les seves propietats finals.

Emultrol E-55 disposa de diverses propietats que ho converteixen en un producte eficient, segur i polivalent:

 • Bona compatibilitat amb una àmplia gamma de polímers sintètics, acrílics, SBR, policloroprè…
 • Bona estabilitat tèrmica i els UV
 • Bona resistència a la humitat
 • No conté dissolvents ni APEO
 • Proporciona una millor cohesió a l’adhesiu final
 • Bon rendiment a temperatures elevades
 • Bona resistència al cisallament
 • Millora l’adhesió en substrats d’embalatge de polietilè, polipropilè i plàstics en general
 • Molt bona humectació sobre superfícies no poroses

A Concentrol treballem diàriament per crear i fabricar les millors solucions per als nostres clients. Després d’una llarga experiència de més de 75 anys en el sector, som conscients de la importància d’invertir personal, temps i recursos en I+D. La combinació de recerca i dedicació ens permet arribar a més de 82 països i a 5 continents del planeta, convertint-nos en una referència a nivell internacional.