PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. proporciona un canal de comunicació específic que serveix d’instrument perquè totes aquelles persones que tinguin coneixement, en un context laboral o professional, de la realització de qualsevol infracció a PRODUCTOS CONCENTROL, SA, la puguin posar en coneixement (fins i tot de forma anònima) al Responsable del Sistema a través dels següents canals de comunicació del Canal Ètic que PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. té habilitats a aquest efecte:

  • A través de l’adreça electrònica: canaletic@concentrol.com;
  • Via correu postal a l’adreça següent: Avinguda Mas Vilà, 208-212, Polígon Industrial de Girona 17457, Riudellots de la Selva (Girona) (a l’atenció exclusiva del Responsable del Sistema) o;
  • Mitjançant sol·licitud de reunió presencial amb el Responsable del Sistema.

Totes les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic de PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. s’hauran de fer de bona fe i se’ls podrà adjuntar la documentació que es consideri oportuna. PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, amenaces de represàlia o temptatives de represàlia, directa o indirecta, contra les persones que, de bona fe, haguessin comunicat a través del Canal Ètic alguna irregularitat.

Les investigacions es duran a terme per part del Responsable del Sistema de PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. de manera objectiva i diligent de conformitat amb la normativa interna i la legislació aplicable. En aquest sentit, al llarg de tot el procediment de recerca, es vigilarà el compliment dels principis d’objectivitat, confidencialitat de les comunicacions, independència, bona fe i de protecció de les dades personals, i també es garantirà el dret a la defensa, a l’honor i a la presumpció d’innocència de les persones objectes de recerca. A més, el procediment serà transparent i garantirà el dret d’informació de les persones implicades en aquest.

La següent Política de Funcionament del Canal Ètic de PRODUCTOS CONCENTROL, S.A., defineix i estableix els principis generals d’aplicació, així com recull les qüestions relatives al procediment de gestió, tramitació i resolució de les comunicacions rebudes mitjançant al Canal Ètic de PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. .