Política d’empresa

La direcció de PRODUCTES CONCENTROL SA estableix com la seva missió principal desenvolupar i subministrar globalment solucions químiques de manera segura, àgil, ràpida i flexible.

Volem garantir la màxima satisfacció dels nostres clients, millorant l’eficàcia de la nostra companyia, desitgem donar resposta a les seves necessitats i inquietuds, i també les de la societat en general.

En aquest context es prenen també les mesures necessàries per a prevenir i corregir qualsevol efecte perjudicial sobre la salut, derivat de l’ús dels productes d’indústries alimentàries o els efectes perjudicials que es puguin produir en el Medi Ambient en el transcurs de la seva activitat. Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius, la direcció es compromet a:

  1. Millorar contínuament la gestió de CONCENTROL SA, amb la implantació i manteniment un sistema de Gestió de Qualitat, d’Innocuïtat Alimentària i Medi Ambient. Cada treballador serà responsable de desenvolupar el seu treball dins del marc definit per aquests objectius i reportar qualsevol possible incident.
  2. Establir un procés de seguiment i millora contínua del sistema, per a garantir una evolució positiva d’aquest.
  3. Proporcionar els mitjans més adequats per a la realització d’assajos i inspeccions, garantint la qualitat dels productes i assegurant la satisfacció dels clients.
  4. Proporcionar els recursos necessaris per a potenciar la implicació del personal de l’empresa, oferint la formació adequada i sensibilitzant per a complir els objectius marcats i fomentar el treball en equip.
  5. Garantir el respecte als drets laborals del nostre personal, propiciant un bon ambient de treball. Prevenció dels accidents laborals i la deterioració de la salut dels treballadors, mitjançant la implantació de les mesures preventives convenients.
  6. Proporcionar recursos per al compliment de la legislació i reglamentació aplicable als productes i al medi ambient, en les activitats desenvolupades per PRODUCTOS CONCENTROL SA, mantenint la qualitat i seguretat alimentària del producte final, complint amb els requisits dels nostres clients i la societat en general.

El repte que assumeix Concentrol en totes les seves actuacions es defineix com:

“Fer-ho bé a la primera”

Jaume Guardia i Pont

Conseller Delegat