Concentrol disposa d’una àmplia gamma de productes per al sector carni i, en concret, per al tractament extern d’embotits i pernils que inclou des de recobriments plàstics que compleixen amb el reglament (UE) Nº 10/2011 de contacte directe amb aliments, fins a recobriments naturals basats en additius alimentaris (amb codi E segons el Regalment (UE) Nº 1333/2008) formulats per ser considerats comestibles junt amb l’aliment recobert. Aquests productes milloren la presentació i la conservació de la peça. Segons petició del client poden ser acolorits.

Embotits

Un dels principals focus econòmics del sector agroalimentari està constituït per la indústria càrnia, especialment la dedicada a l’elaboració d’embotits. De la gran varietat de productes carnis en forma d’embotit, la família dels crus curats és la que presenta major nombre de variants. Aquests productes s’elaboren mitjançant trossejament i picat de carns i greixos, amb despulles o sense despulles i la incorporació d’espècies, additius i condiments autoritzats. Són productes pastats i embotits en budells naturals o artificials i sotmesos a maduració. La denominació de curat indica l’addició d’agents curants.

CONCENTROL participa en el procés d’elaboració d’embotits crus curats oferint diversos tractaments externs de la peça per a la millora de la seva presentació i conservació.

Fixació de pebre, fines herbes i espècies

Entre les aplicacions dels recobriments per el sector càrnic, sobresurt l’ús d’aquests recobriments com agents fixadors de pebre, espècies i fines herbes. És una aplicació molt important i on els recobriments formulats per CONCENTROL sobresurten des de fa molts anys. Actualment, aquesta aplicació es fa amb recobriments comestibles de manera que es poden consumir junt amb l’embotit i junt amb el pebre o les fines herbes.

Existeixen dues famílies de recobriments, els que actuen com a adhesius i els que actuen com a fixadors d’espècies i pebre en embotits curats. La seva aplicació és adequada tant en budell artificial com en budell natural i, en alguns casos, directament sobre la carn un cop tret el budell. Ofereixen un acabat natural, regulen el procés de maduració de l’embotit i ofereixen protecció davant el creixement no desitjat de floridures i llevats.

Segons petició del client es pot modificar la viscositat, poder d’adherència del recobriment i addició de natamicina.

En la taula següent es mostren les nostres referències:

Tractament extern protector

Actualment, els embotits crus curats són apreciats pel seu aspecte, textura i olor. Un dels problemes d’aspecte que poden presentar és el creixement indesitjat de floridura en la seva superfície.

Com a mesura preventiva, CONCENTROL disposa de recobriments naturals comestibles, aplicables sobre budell natural, i de recobriments plàstics tals com el VIPLAST-1200 Q, aplicables sobre budell artificial. Aquests recobriments s’apliquen per immersió, atorguen protecció enfront de floridures i llevats, eviten el desenganxament del recobriment de l’embotit i donen un aspecte natural a la peça.

Tractament simulador de floridura

Per a atorgar un acabat blanc irregular sobre la superfície d’embotits equivalent al creixement natural de Penicillium blanc, CONCENTROL disposa del recobriment natural comestible VIPLAST W-171 SF-05 RF. Aquest recobriment està formulat amb additius alimentaris no al·lergògens segons l’annex II del Reglament 1169/2011.

Pernils

En l’actualitat, el pernil curat es comercialitza en forma de peces senceres amb os, o peces senceres o centres de pernil desossats. Un dels objectius fonamentals en l’elaboració del pernil curat és l’obtenció d’un producte de màxima qualitat sensorial. En aquest sentit, CONCENTROL ha desenvolupat una gamma de recobriments naturals comestibles VIPLAST C-900 ACG per al tractament extern de pernil desossat que posseeixen les següents característiques:

  • Permeten una regulació òptima del procés de curació del pernil
  • Eviten la formació de floridura superficial
  • Minimitzen l’oxidació i creixement indesitjat de floridura a l’interior del pernil
  • Eviten la formació del vel blanc

Aquests recobriments estan formulats a partir d’emulsions aquoses de E-472a (èsters acètics de mico i diglicèrids d’àcids grassos) i altres additius alimentaris pertanyents al Grup I segons el reglament (UE) Nº 1129/2011.

BUTLLETÍ

Subscriu-te per rebre informació sobre els estudis més recents realitzats als nostres laboratoris i les darreres novetats del nostre catàleg.

SUBSCRIU-TE