Un adhesiu sensible a la pressió (PSA) és un tipus d’adhesiu que enganxa en sec a temperatura ambient. No requereix activació a través de dissolvents o calor per generar una bona adhesió sobre una àmplia varietat de superfícies com el paper, plàstic, fusta, vidre… L’adhesió es produeix simplement amb el contacte o una lleugera pressió amb el dit o la mà.

Molts dels adhesius acrílics base aigua (PSA) tendeixen a generar espuma a causa de la seva composició aquosa. El fet que es generi espuma pot ser crític tant en el procés de formulació de l’adhesiu com en el de la seva aplicació. En la majoria de casos la formació d’espuma comporta problemes que afecten negativament la seva producció i el resultat del producte fent que l’adhesiu no compleixi amb els requisits necessaris (força d’adhesió, transparència en films adhesius o que estigui lliure de defectes). Els antiespumants són additius químics que han d’eliminar l’espuma i prevenir-ne la formació.

Els experts diferenciem entre dos tipus de formació d’espuma, la macroespuma i la microespuma, ambdues poden ser eliminades amb una petita dosi de l’antiespumant EMULTROL DFM OL-4 de Concentrol. Eliminar l’espuma no només permet augmentar la velocitat de producció tant a tu com al teu client, sinó que també evita defectes i irregularitats, ajudant a reduir els costos de producció.

L’antiespumant EMULTROL DFM OL-4 ha estat seleccionat curosament i formulat per proveir un excel·lent control de l’espuma en adhesius acrílics base aigua (PSA). Aplicant una petita quantitat permet eliminar i prevenir l’espuma en l’adhesiu amb la màxima compatibilitat, sense efectes adversos en el rendiment de la dispersió i amb un efecte perdurable al llarg del temps.

Per avaluar el rendiment de l’antiespumant EMULTROL DFM OL-4 en adhesius acrílics base aigua hem realitzat mesures de formació de macroespuma mitjançant el mètode d’injecció de gas comprimit, i mesures de formació de microespuma mitjançant el mètode d’agitació.

Per mesurar la formació de macroespuma es pesen 100g d’adhesiu, s’hi addiciona l’antiespumant EMULTROL DFM OL-4 (dosi 0,16%) i s’injecta nitrogen mitjançant un difusor de gasos (cabal 0,3 L/min) i es mesura l’increment de l’alçada de l’espuma formada. Els resultats obtinguts es comparen amb una mostra d’adhesiu sense antiespumant cada 30 segons durant 15 minuts.

grafic 1

  • Gràfic 1. Resultats de les proves antiespumants en adhesius acrílics base aigua (PSA) utilitzant el mètode d’injecció de gas comprimit.

Les mesures de formació de microspuma es realitzen sobre una mostra de 150g d’adhesiu, al qual s’addiciona l’antiespumant EMULTROL DFM OL-4 (dosi 0,16%) i s’agita intensament a 500rpm durant 5 minuts. A continuació, es determina la densitat de la mostra i se’n calcula el percentatge d’aire. Els resultats obtinguts es comparen amb una mostra d’adhesiu sense antiespumants.

  • Gràfic 2. Resultats de les proves antiespumants en adhesius acrílics base aigua (PSA) utilitzant el mètode d’agitació. 

Els resultats obtinguts en ambdós assajos mostren que EMULTROL DFM OL-4 és un antiespumant adequat per a la producció d’adhesius acrílics base aigua, ja que permet un control òptim de la formació d’escuma en processos tals com bombejat o recirculació, alhora que evita la presència d’aire ocluït en les formulacions.

CONCENTROL té més de 75 anys d’experiència en el disseny, fabricació i comercialització d’especialitats químiques apostant sempre per la qualitat, la innovació i l’avantguarda de la tecnologia per poder oferir les millors solucions possibles per a cada client. Contacta’ns si vols més informació sobre els nostres antiespumants per a adhesius PSA.