La divisió d’Additius i Adhesius de Concentrol és la que compta amb una gamma de productes més àmplia degut al gran nombre de solucions que subministra a diferents sectors industrials. Aquesta divisió reuneix diferents famílies de productes entre les quals es troben les protagonistes de l’últim catàleg editat per Concentrol: les emulsions de silicona.

Les emulsions de silicona s’agrupen normalment en dos grups segons la mida de la partícula: poden ser macroemulsions, amb un aspecte blanc i que són emulsions estables amb diferent percentatge de silicona o microemulsions, amb aspecte translúcid i molt estable en condicions extremes.

Alguns dels beneficis de les emulsions de silicona són els següents:
› Bona estabilitat tèrmica i de dil·lució
› Compatible amb sabons/surfactants aniònics i no iònics
› Fàcil aplicació, no grogueja passat el temps
› Bones característiques d’humectació de la superfície
› Alta intensitat de brillantor i color
› Bones característiques de lliscament i resistència a l’abrasió
› Pot ser utilitzat com a lubricant de fil per a reduïr la temperatura de l’agulla, el desgast i el trencament del fil
› Totes les solucions comptes amb les certificacions FDA

Cal també destacar el gran nombre de sectors en els que s’utilitzen les emulsions de silicona: detergents i productes de neteja, fabricants de tintes per a pintures i impressió, fabricants de paper, adhesius PSA, a la indústria tèxtil, de pell i de suro, a més de per augmentar el lliscament i com a desemmotllant en superfícies i cintes transportadores, entre moltes altres aplicacions.

El desenvolupament dels productes que formen aquest nou catàleg ha estat possible gràcies a la tasca d’innovació i actualització constant de les solucions que s’ofereixen als clients.

Si vol rebre el nou catàleg posis en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: marketing@concentrol.com.