La revista PU Magazine International, una publicació referent del sector del poliuretà, ha escollit per a l’edició del desembre 2017 / gener 2018 un estudi dut a terme als laboratoris de Concentrol sobre nous surfactants de silicona i els seus efectes per a escumes de poliuretà HR amb baixes emissions. L’estudi, elaborat pel Dr. Josep Nadal i Adrià López, va ser presentat públicament a la conferència PSE Europe 2017.

L’estudi que ha decidit incloure la revista PU Magazine International exposa els mètodes utilitzats per analitzar les emissions d’escumes de poliuretà i els resultats obtinguts mitjançant l’ús de nous surfactants els quals la seva composició s’ha dissenyat específicament per reduir la seva contribució al total d’emissions i que alhora mantingui un bon rendiment en les propietats de l’escuma de poliuretà.

L’evolució del sector durant les darreres dècades ha posat de manifest la necessitat d’aconseguir una reducció de les emissions volàtils en escumes de poliuretà. A més, les últimes tecnologies permeten mètodes d’anàlisi a través dels quals analitzar amb molta més precisió les emissions. D’aquesta manera es té accés a una major informació i millor comprensió per poder desenvolupar nous surfactants de silicona que estabilitzin les escumes de poliuretà i que contribueixin a mantenir uns nivells baixos d’emissions volàtils sense comprometre les propietats del poliuretà.

L’article publicat a la revista PU Magazine detalla el funcionament dels mètodes d’anàlisi estàndards que s’utilitzen per estudiar les emissions volàtils, la cromatografia de gasos i el VDA 278. Definides les bases d’anàlisi exposa els resultats de 24 nous surfactants sintetitzats amb baix pes molecular que, després de ser degudament caracteritzats, s’han utilitzat en formulacions d’escumes de poliuretà de tipus MDI i TDI.

Dels resultats obtinguts de determinar les característiques físiques de les escumes resultants es pot concloure que alguns dels surfactants sintetitzats revelen emissions quasi insignificants fet que demostra que les propietats dels mateixos van alineats amb les expectatives dels productors d’escumes de poliuretà flexibles HR.