En el desenvolupament i la posterior utilització dels desemmotllants per a poliuretà, hi ha diversos factors importants a tenir en compte, que asseguren tant el bon comportament i la qualitat del producte final, com la d’evitar qualsevol incidència amb la salut dels treballadors durant la seva utilització en producció. Els aspectes que es regulen són els components volàtils dels productes (VOC i FOG), la toxicitat dels mateixos (DNEL i TLV), la seva inflamabilitat i altres com poden ser el transport o l’embalatge.

Les referències CONCENTROL LP ZMC-17 MXN, desemmotllant concentrat per a poliuretà flexible i semirígid de pell integral, i CONCENTROL LP FC-67-3 FTH, desemmotllant concentrat per a escuma de poliuretà flexible curat en fred, ofereixen un important avantatge respecte a la seva composició. Ambdós presenten altes prestacions d’acabat de la peça i d’efecte desemmotllant, i, molt important, a més no tenen productes d’estany.

Els compostos organometàl·lics d’estany s’utilitzen en les formulacions de desemmotllants per a poliuretà amb l’objectiu de millorar l’aspecte superficial de les peces i facilitar-ne l’extracció. La seva presència resultava imprescindible fins al dia d’avui. No obstant això, la toxicitat dels compostos d’estany repercuteix de forma negativa i significativa en les variables DNEL i TLV, requerint la investigació d’alternatives viables que permetin el desenvolupament de desemmotllants que prescindeixin d’aquests components aconseguint els mateixos resultats.

Els compostos d’estany, especialment els DBTDL (dilaurat de dibutilestany) i els DOTDL (dilaurat de dioctilestany), són habitualment utilitzats en desemmotllants per facilitar la reacció isocianat-poliol en superfície, aportant les millores comentades anteriorment. De totes maneres, a causa de l’alta toxicitat d’alguns d’aquests components orgànics d’estany, s’està limitant el seu ús en el mercat. Concentrol s’ha centrat en l’estudi d’alternatives en la formulació que reemplacin aquests compostos tradicionals amb innegables riscos per a la salut i el medi ambient.

El resultat inicial són els desemmotllants que presentem, LP ZMC-17 MXN i LP FC-67-3 FTH, ambdós lliures de compostos d’estany, concentrats llestos per al seu ús i per tant de baix consum i amb possibilitat de disposar de versions d’aplicació electrostàtica. A més, si bé són productes amb un punt d’inflamació de >24 °C i >55 °C respectivament, es pot disposar d’ells en qualsevol dels punts d’inflamació habituals.

Gràcies als excel·lents resultats obtinguts amb els productes alternatius en un nombre considerable de clients, s’estan reformulant ja altres productes eliminant els compostos d’estany que incorporaven, pel que els sectors d’aplicació i el nombre de referències augmenta constantment. Els estudis desenvolupats per Concentrol en aquest projecte suposen un pas definitiu en la investigació i desenvolupament de productes alternatius, que substitueixin els components tradicionals d’ús limitat o prohibit.

Concentrol segueix fidel al seu compromís d’aportar solucions químiques més sostenibles amb el medi ambient i la salut de les persones.