La formació teòrica és la base de tot coneixement i des de la qual es parteix cap a la pràctica, ambdues coexisteixen per a una mateixa finalitat que és la de crear bons professionals. És per això que des de Concentrol, fa anys que apostem per la formació dual, on els joves poden estudiar al mateix temps que aprenen la professió. En aquest vídeo podeu veure com es realitza aquesta formació: https://www.youtube.com/watch?v=PqBOUl1Med8.

El 22 de juny es va celebrar la primera fira virtual de Formació Professional, organitzada per la Cambra de Comerç en col·laboració amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal d’assessorar les empreses dels avantatges de la FPdual, informar de les diferents alternatives d’ocupació que demanen les empreses i millorar l’ocupació de les persones amb l’experiència professional. Concentrol va participar en la fira aportant la seva experiència amb la metodologia de FPdual, i d’aquesta manera animar a més empreses siguin grans o petites a què s’uneixin, pel fet que és una experiència enriquidora tant per a l’estudiant com per a l’empresa.

Juntament amb els valors de Concentrol i el compromís que té amb les persones hem pogut estar més de 80 anys en el sector. I amb els mateixos valors hem inculcat als nostres professionals des dels seus inicis per tal de ser millors, dia rere dia.