Una de les màximes prioritats de Concentrol és garantir la seguretat i la salut dels treballadors. La crisi sanitària provocada per la Covid-19 reclama el compliment de mesures essencials per a la seguretat de proveïdors, treballadors i clients. En aquesta línia, l’empresa ha impulsat una acció de millora en la cultura preventiva de riscos laborals, a fi d’oferir tota la informació i logística necessària per seguir amb l’activitat de manera segura.

Un dels punts essencials de tota acció de cultura preventiva és informar i instruir al personal de l’empresa sobre les mesures i recomanacions per protegir la salut de tots i totes. Per això, aquesta darrera setmana s’ha divulgat, des dels tòtems col·locats en diversos punts clau de l’empresa, informació sobre la velocitat correcta amb els carretons elevadors. Es tracta d’una acció per evitar els accidents amb la qual es fixa una velocitat màxima, tant dins de les naus com fora.

A més, també s’han millorat eines bàsiques de treball, com per exemple l’apiladora. El nou vehicle amplia el camp de visió del treballador durant els trasllats i, en ser de menor amplitud, facilita el pas en zones estretes. També, gràcies al seient de fixació dorsal, el treballador té un major amortiment i pot accedir a la cabina des del mateix seient.

Per últim, Concentrol ha impulsat un protocol d’actuació davant els símptomes de la Covid-19. Abans de desplaçar-se a la feina, el treballador ha de prendre’s la temperatura i estar alerta de qualsevol aparició d’un dels símptomes de la malaltia: febre, mal de cap, tos seca, dificultat respiratòria, cansament i dolor muscular. A més, seguint amb les mesures ja implementades contra la propagació de la Covid-19, l’empresa garanteix al treballador la disponibilitat dels EPIs necessaris (mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i sabó) per tal d’executar el treball productiu amb seguretat.

Des de l’any passat, Concentrol va impulsar un programa de control d’accidents, sota l’impuls de la cultura preventiva. La implementació d’aquesta iniciativa ha resultat molt positiva: es va aconseguir l’accident 0 (baixes per accidents en còmput anual inferior a 5 dies per tota la plantilla) i enguany està al camí de repetir-se aquesta tendència. Per tant, la baixa per sinistralitat d’accidents s’ha reduït moltíssim en els últims dos darrer anys.

Tota empresa està formada per persones que fan possible, dia a dia, el seu bon funcionament. A Concentrol tenim clar que el més important és la salut i seguretat de les persones i, per aquest motiu, treballem per garantir que la nostra activitat productiva sigui el màxim de segura per treballadors, clients i proveïdors.