Concentrol ha realitzat un estudi d’avaluació de valors adhesius. Les formulacions s’han efectuat amb diferents tipus de dispersions de resina de la gamma EMULTROL, juntament amb una dispersió acrílica del tipus Acronal.

Les conclusions d’aquest estudi permeten verificar les propietats de cadascuna de les proporcions, i per a cadascuna de les referències avaluades. Conèixer la resposta de les nostres solucions químiques en diferents escenaris, és fonamental perquè els clients trobin la referència adequada per a cada aplicació.

Per a realitzar l’estudi s’han utilitzat dues combinacions de dispersió acrílica amb dispersió de resina a dues proporcions diferents:

  • 70% de dispersió acrílica + 30% dispersió de resina
  • 80% de dispersió acrílica + 20% dispersió de resina

Les referències utilitzades són:

– Emultrol E-55 (dispersió híbrida HC hidrogenat amb èster de colofònia)

– Emultrol E-175 A (dispersió híbrida HC hidrogenat amb èster de colofònia)

– Emultrol E-77 H (colofònia esterificada)

– Emultrol E-60 (resina terpè fenòlica)

– Emultrol E-600TH (dispersió híbrida terpè fenòlica amb èster de colofònia)

– Emultrol E-500 AH (dispersió híbrida HC alifàtic amb èster de colofònia)

La dispersió acrílica respon a un Acronal V-215

 

Solucions EMULTROL

Les sis dispersions de resina testades corresponen a la gamma EMULTROL. Aquestes solucions tenen com a missió principal millorar les propietats de cohesió, tack i adhesió d’autoadhesius basats en dispersions polimèriques de resina acrílica, PVA, EVA, SBR, NBR, làtex natural, policloropreno i dispersions aquoses de poliuretà.

Augmenten l’adhesió i el tack en substrats no polars i superfícies de baixa energia, millorant la seva capacitat d’humectació. Disposem d’una àmplia gamma de microemulsions de diferents característiques, procedències i tipus de resines segons la seva aplicació: resines de colofònia àcides i esterificades, resines d’hidrocarbur, resines terpenofenólicas, híbrides, etc. Les nostres dispersions estan altament estabilitzades contra l’oxidació i l’acció dels ultraviolats.

Resultats de valors adhesius

Cohesió

Les resines híbrides són les que presenten millors propietats de cohesió. S’observa en la proporció 70:30 on l’efecte de la resina és més important.

 

Acril/Resin E-55 E-77H E-175A E-60 E-600TH E-500AH
70/30 10,01 8,01 10,71 6,48 8,20 15,72
80/20 17,92 16,92 18,05 14,33 16,94 23,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop-tack acer

Bones propietats de tack de l’èster de colofònia amb un alt rendiment de les híbrides amb valors molt semblants a l’E-77 H

Acril/Resin E-55 E-77H E-175A E-60 E-600TH E-500AH
70/30 18,6 19,64 19,33 16,22 17,2 16,8
80/20 13,49 14,50 13,61 10,75 12,52 12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peel acer

Valors pràcticament similars d’adhesió de les dispersions híbrides E-55 i E-175 A comparativament amb l’E-77 H.

Acril/Resin E-55 E-77H E-175A E-60 E-600TH E-500AH
70/30 21,9 22,3 22,21 19,48 17,55 19,45
80/20 19,66 20,2 20,77 17,3 14,25 17,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peel HDPE

S’observa un millor rendiment de la E-55 en superfícies plàstiques amb valors semblants a la de la E- 175 A i E-77 H. A proporcions de 80:20 no es detecta aquesta diferència entre les dispersions de resina degut a aquest efecte de l’acrílica.

Acril/Resin E-55 E-77H E-175A E-60 E-600TH E-500AH
70/30 18,338 17,73 17,344 15,515 13,55 14,228
80/20 12,566 12,32 12,31 11,994 11,473 11,82

 

 

 

 

 

 

 

 

Peel HDPE 2ºC

Major rendiment dels terpens fenòlics i híbrides E-55, E-500 AH i E-600 *TH a diferència de les colofònies.

Acril/Resin E-55 E-77 H E-175A E-60 E-600TH E-500AH
70/30 9 7,56 7,81 12,3 12,4 9,3
80/20 7,3 6,4 6,23 9,5 8,42 6,78

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa química ha realitzat altres assajos complementaris que es presentessin en següents publicacions. Un equip de tècnics treballa dia a dia en els nostres laboratoris per a elaborar productes que satisfacin les necessitats dels nostres clients d’arreu del món.