Els antiespumants són productes auxiliars imprescindibles en la fabricació tèxtil per mantenir un control òptim de la formació d’espuma en les diferents etapes de producció i evitar irregularitats en els processos. Gran part dels agents antiespumants que s’apliquen a processos industrials estan formulats convencionalment en base polidimetilsiloxans (PDMS). Els PDMS presenten un excel·lent efecte antiescumant, però en algunes aplicacions no són adequats degut a la seva elevada incompatibilitat. En el cas de la fabricació tèxtil, podrien causar irregularitats com taques i clapejat del teixit.

Concentrol ha desenvolupat l’antiespumant EMULTROL DFM CP-6 com a alternativa a els PDMS en emulsió tradicionals. L’antiespumant EMULTROL DFM CP-6 està formulat en base siloxans organomidificats (OMS) per augmentar la seva dispersabilitat en sistemes aquosos i eliminar les conseqüències negatives dels antiespumants convencionals sense que l’eficàcia es vegi perjudicada.

L’EMULTROL DFM CP-6 és un producte concentrat sòlid amb un 100% de matèria activa i amb alta efectivitat en dosificacions molt baixes. És fàcilment dispersable o autoemulsionable inclús en aigua freda, permetent ser diluït fins a 9 vegades en aigua freda i afegit al bany de tinció de teixits en qualsevol moment del procés. Els principals beneficis d’estar formulat amb silicones especials és que el seu ús en processos de tintat dels teixits no genera residus evitant així el tacat i el clapejat dels teixits.

 

A més, el producte EMULTROL DFM CP-6 manté intactes les excel·lents propietats antiespumants durant el cicle de tenyit i de pressurització, essent estable a altes temperatures, pressions i forces de cisallament. El seu ús és 100% compatible amb altres productes químics com són portadors de tint i agents desengreixadors.

En conclusió, EMULTROL DFM CP-6 és un antiespumant ideal per a ús en el sector tèxtil i especialment en màquines de tenyit a raig (jet).

Descarregar infogràfic

CA_Infografia_CP-6 (tèxtil)