Què hem aconseguit

Un client del continent asiàtic dedicat a la indústria de l’encapsulat de vidres pel sector de l’automoció, es trobava en ple procés de canvi de productes base solvent a base aigua. La tendència d’aquest mercat cap a aquest tipus de productes es deu a factors com el respecte pel medi ambient i la salut de les persones.

A Concentrol se li proposa el repte d’oferir al client un desemmotllant de fórmula específica que s’adapti a les seves necessitats i que li proporcioni uns resultats òptims amb l’eficiència més elevada possible durant el procés de producció. A causa dels resultats positius, el client resulta molt satisfet ja que veu millora en els resultats del producte i en el procés de producció i consolida el seu pas de base solvent a base aigua.

Com ho hem fet

En aquest cas d’èxit ha estat molt important la confiança que ha ofert l’empresa Concentrol des del seu suport tècnic. El laboratori tècnic de la Xina va treballar amb gran rapidesa i agilitat i en qüestió només d’una setmana va aconseguir donar resposta a les necessitats del client pel que fa al desemmotllant.

Escoltar bé els requeriments que tenia l’empresa, que treballa amb grans fabricants d’automòbils, va ser clau en el procés comercial i de captació del client.

Un aspecte que els preocupava molt era l’acabat de la peça. En l’encapsulat de vidres és molt important que l’acabat de la peça sigui homogeni sense defectes. El desemmotllant base aigua no havia de perjudicar la qualitat del producte, en aquest cas un poliuretà negre mate que no podia tenir marques d’aigua ni una textura desigual.

L’altre aspecte a considerar per al client és el possible embrutiment del vidre. El procediment de l’encapsulat implica una injecció lateral del poliuretà, seguidament es forma l’encapsulat al voltant del vidre i desprès la peça s’extreu manualment. En el cas que es produís embrutiment de les mans dels operaris, en la propera unitat treballada s’embrutiria el vidre i s’hauria de parar el procés de producció. El desemmotllant desenvolupat per part de Concentrol havia de ser prou bo perquè no es formés el build-up, que provocaria que el vidre quedés tacat, a més de deixar la peça amb un relleu irregular. Una bona solució alternativa també permetria que els cicles de neteja puguin espaiar-se més, obtenint com a resultat una producció més eficient.

La nostra solució

Gràcies a la solució oferta per Concentrol, el client finalment aconsegueix una millora en la seva producció, tant de producte com de procés productiu. El producte de Concentrol ha donat uns molt bons resultats en l’aspecte de l’embrutiment que evita l’excessiu build-up i els cicles de neteja s’han allargat. Per altra banda, la nova fórmula feta a mida per al client ha ofert uns resultats molt homogenis. Les peces d’encapsulat surten sense marques d’aigua, amb un relleu regular i amb un acabat mate sense brillantors tal com requeria l’empresa. Per últim, disposem de desemmotllants ‘ready to use’ o concentrats per aquests clients que vulguin fer dilucions controlades.

Actualment, gràcies a la bona feina per part de l’equip tècnic i comercial, el client està satisfet amb el producte de Concentrol i encarrega un gran volum de producte per complir amb les seves exigències de producció.

  CA_CasExitWindowEncapsulation_in