Concentrol analitza les seves solucions en el laboratori per trobar noves vies d’investigació que concloguin en nous productes o aplicacions que puguin satisfer les necessitats dels clients. La Divisió de Food Processing Aids testa i desenvolupa solucions destinades a millorar l’acabat dels aliments.

 

Un dels aliments que es beneficien de les solucions de Concentrol són els formatges. Concretament, els recobriments de formatge desenvolupats a Concentrol ofereixen eficàcia antifúngica enfront del fong Penicillium discolor endarrerint la seva aparició en l’aliment.

Concentrol ha realitzat un estudi per determinar si en els recobriments que contenen els conservants pimaricina i àcid sòrbic, existeix una sinergia de la seva eficàcia antifúngica enfront del fong Penicillium discolor. És a dir, si s’observa un increment de l’eficàcia antifúngica dels nostres recobriments contra aquest fong quan actuen conjuntament la pimaricina i l’àcid sòrbic.

Per dur a terme aquest estudi s’ha seguit la mateixa metodologia que a l’estudi anterior emprant una anàlisi microbiològica quantitativa sobre formatge. Amb aquesta anàlisi es realitza el recompte d’unitats formadores de colònies del fong Penicillium discolor, que apareixen a les mostres de formatge una vegada s’ha sembrat el fong i s’ha aplicat el nostre recobriment.

A continuació, es presenten les taules 1, 2 i 3 en les quals es mostra l’evolució del creixement del fong Penicillium discolor en les mostres de formatge, en les quals s’ha aplicat el recobriment de Concentrol amb diverses combinacions i concentracions dels dos conservants. En concret, l’evolució del creixement del fong es mostra des de la seva aparició, el dia 5, fins al dia 14 després de la seva sembra. 

Taula 1. Evolució del creixement del fong Penicillium discolor a dia 5.

Taula 2. Evolució del creixement del fong Penicillium discolor a dia 8.

Taula 3. Evolució del creixement del fong Penicillium discolor a dia 14.

En primer lloc, a les taules 1 i 2 s’observa un retard a l’aparició del fong en aquelles mostres a on s’aplica recobriment que conté un major percentatge d’àcid sòrbic i pimaricina.

La taula 3 ens mostra que, en augmentar el percentatge d’àcid sòrbic en un recobriment amb una mateixa concentració de pimaricina, existeix un menor creixement del fong. S’observa el mateix efecte quan s’augmenta la quantitat de pimaricina en un recobriment que conté una concentració determinada d’àcid sòrbic. Tenint en compte aquest fet, podem dir que existeix una certa sinergia entre els dos conservants enfront del fong Penicillium discolor.

Aquesta nova metodologia que ha creat Concentrol per determinar l’eficàcia de l’activitat antifúngica dels recobriments conservants sobre el formatge té una gran rellevància internacional, i ha captat molt d’interès en la indústria formatgera. Per aquest motiu s’està estudiant la possibilitat d’incorporar aquest mètode en estudis posteriors amb altres fongs que tinguin una prèvia caracterització.