La millora contínua en tots els àmbits és el punt clau que fa que una companyia continuï creixent. Per això a Concentrol invertim en els millors avenços tecnològics per incrementar l’efectivitat dels processos i dels nostres productes finals, fent així que també augmenti el grau de satisfacció dels nostres clients. 

Concentrol amplia la capacitat productiva de tensioactius de silicona

El passat mes de juny es van posar en marxa a les plantes de Concentrol tres nous reactors: dos de 8 m³ i un de 4 m³. Aquests tres equips estan destinats a incrementar la capacitat productiva de la línia de tensioactius de silicona. En tots ells s’han aplicat criteris d’indústria 4.0, que permeten un major control dels processos per la millora de la seguretat, productivitat i reducció de costos.

Nova cinta per la línia transformació termofusibles de Concentrol

Durant el mes de juny també s’ha incorporat una nova cinta de transformació de productes termofusibles. Aquesta nova línia d’envasat millora el sistema de refrigeració, i el fet de ser més llarga permet un increment dels kg/h de material transformat i una millor estabilitat del producte durant el procés. El nou equip consta també d’un sistema de control i de múltiples sistemes de monitoratge al llarg del seu recorregut que fan que sigui molt més fàcil l’ús per part de l’operari que controla el procés.