1. Procés de fabricació

 

La base de metall o suport intern d’un volant és un esquelet realitzat amb algun d’aquests metalls forts però lleugers: magnesi, alumini o acer. Una vegada s’obté l’esquelet, es realitza el muntatge de la resta de components.

Per a començar el muntatge, un robot instal·la primer el sistema de botzina. Just després, l’esquelet es cobreix amb un material d’escuma suau i molt durador, generalment poliuretà (PU).

Al principi, aquests esquelets eren revestits amb fusta, que amb el temps ha estat reemplaçada per plàstics. D’una banda, els materials plàstics permeten reduir costos i, per l’altre, la fusta és un material que pot partir-se i causar lesions en accidents.

Per a formar l’escuma de poliuretà, es realitza un procés anomenat emmotllament per injecció. Quan es barregen els dos productes químics que formen el poliuretà (polièter poliol flexible de pell integral i isocianat tipus MDI) aquests reaccionen i es produeix escuma en expansió. La reacció es realitza dins d’un motlle i aquesta escuma densa adoptarà una forma específica de volant.

Abans d’injectar el poliuretà, el motlle es cobreix amb desemmotllant perquè l’escuma no quedi enganxada al motlle. També, es ruixa amb pintura protectora que tenyeix l’escuma del color requerit, en la majoria dels casos de negre. La pintura protegeix l’escuma contra el desgast i el mal dels raigs UV, encara que el seu ús és opcional (hi ha fabricants que no pinten l’escuma).

El procés d’emmotllament per injecció deixa un excés de poliuretà en el volant, per la qual cosa el següent pas és retallar-lo. Els volants que utilitzen escumes de poliuretà flexibles de pell integral tenen un tacte suau i que poden ser produïdes en una bona varietat de textures superficials i colors.

Una vegada s’ha retallat l’excés de PU, és el moment d’instal·lar els components interns. Uns interruptors, que controlen les característiques operables des del volant, s’assemblen en una unitat anomenada arnès de cables. Primerament es connecta l’arnès als interruptors, s’instal·la en el volant i després es verifica que tot funcioni correctament. Si és el cas, es marca l’assemblatge per a mostrar que passa aquesta etapa de control de qualitat. 

Si bé els conceptes bàsics són els mateixos, les característiques varien d’un model a un altre en els ajustos finals. Els volants de gamma alta poden estar embolicats en pell i, sovint, tenen controls d’interruptor addicionals per al sistema d’àudio i per a l’ús d’un telèfon mòbil amb mans lliures.

 

2. El desemmotllant

Característiques

Depenent del procès, el desemmotllant que s’utilitzarà serà diferent:

Com hem vist anteriorment, la fabricació del cos d’escuma es pot realitzar de tres maneres:

  • Volant d’escuma de PU, no acolorit.
  • Volant d’escuma de PU amb ‘in-mold coating’ (acolorit internament per pasta pigmentària).
  • Volant d’escuma de PU amb o sense acolorit, i amb cobertura de pell o tèxtil.

Els agents de desemmotllat per a escuma de poliuretà de pell integral o PU ISF (integral skin foam) estan especialment formulats per a produir un acabat superficial mat i uniforme que després pot pintar-se fàcilment.

Els recobriments interns de motlle s’usen per a acolorir la ISF i produir un acabat durador estèticament agradable. En aquest procés també fa falta desemmotllant per a llevar la peça del motlle. La ISF generalment està pigmentada en massa amb un color similar a les unitats de dosatge del recobriment. Aquest procés permet canviar el color en cada presa, encara que és més econòmic treballar en campanyes de colors.

En gran mesura s’usen desemmotllants base aigua, cada vegada es veuen menys solvents. 

A més, pot haver-hi controls de qualitat respecte als raigs UV i l’abrasió. El desemmotllant haurà de superar aquests controls.

 

Gamma de Concentrol

Desemmotllants

Treballar amb els desemmotllants de Concentrol proporciona al fabricant els següents beneficis:

➔ Bon desemmotllat que ofereix rendiment superior en el procés de fabricació.

➔ Proporcionar lluentor/mat i aparença apropiats.

➔ Lliure de defectes superficials com ‘pin holes’, taques blanques,  marques de flux, entre altres.

➔ Bona compatibilitat per al posterior pintat.

Compatible amb tecnologies tàctil en el volant.

A més d’oferir aquests beneficis, els nostres desemmotllants són també capaços de resoldre la formació de massa embrutiment del motlle, amb transferència limitada per a facilitar l’enganxat dla pell al volant.

A Concentrol comptem amb diferents tipus de desemmotllants: de base aigua i de base solvent. Tots dos, llestos per al seu ús, concentrats i concentrats per a diluir, amb un acabat mat o brillant.

Altres productes

A més, disposem d’altres productes com els estabilitzants: la gamma CONCENTROL STB PU® millora l’emulsionament dels components del sistema, oferint la suficient estabilització en el procés d’expansió de l’escuma, a més del control de la grandària i la distribució de les cel·les. I la gamma de netejadors de motlles permet una neteja fàcil dels motlles després de cicles llargs de treball.