Com vam informar el passat mes d’abril, Concentrol va apostar per augmentar la seva zona productiva amb l’adquisició d’una nau adjacent a CONCENTROL-2 que afegia 2.500 metres quadrats a l’actual superfície productiva. Aquesta nau, CONCENTROL-5, es destinarà a espais d’emmagatzematge i una zona de descàrrega d’envasos. Es tracta d’una nova localització, molt més propera a la zona productiva, que suposarà una gran millora en l’eficiència dels processos productius. 

En aquesta mateixa nau s’està treballant en la creació d’un nou laboratori d’aplicacions per productes desemmotllants i silicones surfactants per a escumes de poliuretà, a més d’una àrea exclusiva dedicada a la producció d’antiescumants en pols per a aplicacions en el sector de l’alimentació. 

Pel que fa a CONCENTROL-4 ja s’ha superat la primera fase que ha suposat la creació d’un nou espai d’aparcament que ja està operatiu. A la vegada, se segueix treballant amb la segona fase que consistirà en la construcció d’un magatzem de productes inflamables que tindrà una capacitat de 1.500 pallets, incorporant un nou tanc contra incendis de 1.500m³ i adequant el nou terreny per la futura nau de 4.750 m². Aquesta nova nau tindrà dos grans centres; el primer, de 1.250 m², es destinarà a productes alimentaris, mentre que el segon, de 3.500 m², es dedicarà a l’expedició de productes acabats. D’aquesta manera, la zona actual d’expedicions passarà només a ser una zona de recepció de matèries primeres per afavorir, així, el layout de Concentrol.