Concentrol és una empresa de solucions químiques que treballa per a múltiples sectors industrials a través de les seves quatre divisions: Performance Materials, Food Processing Aids, Additives i Adhesives

Dins de la divisió de Performance Materials, les solucions amb més sortida al mercat actual són els desemmotllants, una especialitat química per l’aplicació final del producte que té un gran valor afegit pels clients.

Aquests productes s’usen per a la creació de peces de poliuretà modelades, uns elements presents en una àmplia varietat de sectors i aplicacions. Són recurrents en la fabricació de productes com ara matalassos, mobiliari, panells i els blocs per a la construcció, calçat, sistemes de poliuretà, aplicacions elèctriques o automoció, entre d’altres.

Hi ha una sèrie de factors crítics que cal tenir molt en compte a l’hora de decantar-se per l’ús d’un determinat desemmotllant. Aquests són:

  • Quantitat de COVs

L’ús de desemmotllants suposa l’emissió de diferents graus de Compost Orgànic Volàtil (COVs) i aerosols, un dels contaminants més presents a l’atmosfera. Una de les opcions més àgils per aconseguir una baixada de les emissions de COVs es basa a canviar el desemmotllant amb baixos continguts de sòlids a un de concentrat llest per fer servir.

  • Inflamabilitat

En l’ús dels desemmotllants sempre cal considerar la possibilitat que es formi una Atmosfera Explosiva (ATEX). Aquest fet condiciona la regulació de les instal·lacions on es treballa, la perillositat segons el punt d’inflamació (Classe) i altres aspectes relacionats amb el transport i l’emmagatzematge dels productes. 

  • Toxicitat

Els productes implicats en la formulació dels desemmotllants tenen cert grau de toxicitat. Això passa, en especial, amb aquells que fan referència als compostos d’estany, i això té una incidència directa en l’entorn laboral.

  • Impacte final sobre el medi ambient

El treball amb desemmotllants pot donar peu al fet que compostos d’estany i altres materials tòxics, potencialment perillosos per l’entorn, s’alliberin al medi ambient.

Els desemmotllants poden ser de base solvent, de base d’aigua o híbrids. Fa un temps, tots els productors del sector químic utilitzaven els desemmotllants de base solvent, però amb el temps va començar a qüestionar-se la sostenibilitat d’aquestes solucions. 

 

Els desemmotllants de base aigua, la solució més sostenible

Per a la fabricació d’espumes de poliuretà (PU), els experts recomanen deixar de banda l’ús dels desemmotllants de base solvent i optar pels de base d’aigua, que són més sostenibles. Tot i això, hi ha certs aspectes dels desemmotllants de base d’aigua que suposen algunes limitacions, i això fa que alguns fabricants encara es mostrin reticents a fer el pas i fer-los servir en les seves plantes de producció.

El sector dels desemmotllants està en continu creixement i desenvolupament, i això fa que cada vegada s’ofereixin solucions millors que disminueixen les limitacions d’aquests materials. Així doncs, aquestes solucions cada vegada s’apropen més als resultats obtinguts amb els desemmotllants solvents tradicionals.

Seguint la tendència del sector, l’equip d’investigadors de l’R&D de Concentrol també treballa exhaustivament per a millorar les seves solucions de desemmotllants. Per això han creat un estudi comparatiu de productes base d’aigua dissenyats per al desemmotllat d’espuma de poliuretà de curat en fred, amb la finalitat de donar el mateix comportament i acabar que els productes de base solvent.

El resum de les conclusions d’aquest estudi es poden apreciar al següent quadre-resum:

 

ESTRUCTURA I PROPIETATS DEL PRODUCTE

Vistos els resultats de l’estudi comparatiu, l’equip ha pogut tenir una visió general dels punts forts i també els aspectes a millorar de la seva gamma de desemmotllants. La principal característica a tenir en compte després de la comparativa, però, té relació amb el tema de la sostenibilitat. Per tal de continuar cuidant el planeta i la salut dels treballadors, Concentrol continuarà apostant per decantar-se pels desemmotllants base d’aigua, que són la solució més sostenible.