L’empresa de solucions químiques Concentrol, centrada a innovar amb la química per a tenir impacte positiu en la societat i en el planeta, ha fet un gir en la nomenclatura d’algun dels seus productes.

Durant l’últim any, el grup ha canviat lleugerament el nom de la seva gamma de productes per a facilitar-ne la identificació, fent-la més visible i adequada al tipus d’additiu de superfície de silicona de què es tracta. A més a més, s’ha convertit tota la gamma ORDISOL a “SVHC Free”.

 

Quins són els canvis principals?

Aquesta novetat organitzativa suposa una sèrie de canvis pel que fa a la nomenclatura. En concret, les diferències principals són les següents:

  • Per als humectants de substrat i anticràter, que estan especialment dissenyats per a sistemes aquosos on cal una forta reducció de la tensió superficial, es manté la nomenclatura ORDISOL SWT-XX.
  • Per als additius de control de superfície, que tendeixen a aportar propietats addicionals al recobriment com lliscament o resistència a l’abrasió, passen a anomenar-se ORDISOL SLP-XX.
  • Des del mes de juny del 2018 (ED/61/2018), els additius de silicona que contenen un valor superior a 0,1% de cíclics de silicona D4, D5 o D6 han de ser declarats com a SVHC a la fitxa de seguretat europea.
  • A partir del febrer del 2024, Concentrol oferirà tots els additius de superfície de silicona amb baix contingut de cíclics de silicona. Gràcies a una etapa addicional en el procés productiu, es purifiquen els additius de superfície i es redueixen els cíclics de silicona D4, D5 i D6 a valors inferiors de 0,1% cadascun. D’aquesta manera, els productes de la gamma ORDISOL no requereixen ser etiquetats com a SVHC.

Per això desapareix la nomenclatura ORDISOL SWT-XX-1 darrere del nom del producte que indicava que es tractava de la versió lliure de cíclics de silicona. Tots els productes amb el nom habitual seran sense cíclics de silicona o amb valors inferiors a <0,1% de cadascun.

Un nom més fàcil d’identificar

Amb aquesta nova nomenclatura, els clients de Concentrol tindran més facilitat a l’hora d’identificar les característiques especials que aporta l’additiu a partir del seu nom. A més, amb el canvi s’aporta un valor afegit a la nostra gamma de productes que no requereix ser etiquetada com a SVHC, adaptant-se millor a les noves exigències mediambientals.

Pels clients de Concentrol, l’únic canvi significatiu serà que, a partir d’ara, les noves comandes s’hauran d’efectuar amb la nova nomenclatura.

Amb aquests canvis, les referències que es consumeixen actualment passen a anomenar-se d’aquesta manera:

Nomenclatura vigent Nova nomenclatura
ORDISOL SWT-10 ORDISOL SLP-10
ORDISOL SWT-27-1 ORDISOL SWT-27