A Concentrol innovem amb la química per a tenir impacte positiu en la societat i en el planeta. Un dels sectors en el qual treballem és el formatger. Des de la línia de Food Processing Aids, centrem la nostra experiència professional en el disseny i producció de solucions químiques per a la indústria alimentària. Disposem de tractaments superficials per a formatges per garantir un envasat i transport òptim, així com productes auxiliars relacionats amb la seguretat i la higiene alimentària.

A continuació, revisarem el tema de l’elecció de conservants per als recobriments de formatges, el marc reglamentari que aplica i altres factors d’importància que s’han de tenir en consideració.

El creixement indesitjat de floridures i llevats és un dels majors problemes als quals s’enfronta la indústria alimentària i, en particular, el sector formatger.

Els formatges són aliments que se sotmeten a un procés de curació, és a dir, maduració al llarg del temps. Durant aquest procés, els diferents microorganismes que es troben en l’ambient i en la superfície d’aquests formatges evolucionen, creixen i poden arribar a colonitzar parts o la superfície del formatge íntegrament.

L’alternativa tecnològica existent en l’actualitat i que s’utilitza en la indústria formatgera —en aquells casos en els quals es pretén evitar el creixement indesitjat de floridura i llevats— és el tractament superficial dels formatges. S’opta per un recobriment, una cobertura que contingui conservants. En l’àmbit europeu i americà, les reglamentacions alimentàries detallen quins són els conservants permesos, així com les seves limitacions d’ús. No és possible usar altres conservants o principis actius als ja prèviament avaluats i autoritzats per les autoritats alimentàries.

El Reglament UE Núm. 1333/2008 és el marc de referència en la Unió Europea sobre els additius alimentari i els seus usos:

Entre els diferents aliments que es detallen en el reglament, els formatges i les seves subcategories estan detallats en el punt 01.7

Els formatges curats s’inclouen en l’apartat 01.7.2

El detall dels additius permesos en els formatges curats es troba en la taula detallada a continuació:

Número E Denominació Dosi màxima (mg/l or mg/kg) Notes Restriccions o excepcions
E 1105 Lysozyme Quantum satis
E 120 Cochineal, Carminic acid, Carmines 125 (83) Només formatge reixat vermellós i formatge amb pesto vermell
E 140 Chlorophylls and Chlorophyllins Quantum Satis Només formatge Sage Derby
E 141  

Cupric Complexes of Chlorophylls and Chlorophyllins

Quantum satis Només formatge Sage Derby, formatge amb pesto verd o vermell, formatge amb wasabi i formatge reixat verd amb herbes
E 153 Charcoal Quantum satis Només formatge Morbier
E 160a Carotenes Quantum satis Només formatge curat ataronjat, groc i blanc trencat

 

Número E Denominació Dosi màxima (mg/l or mg/kg) Notes Restriccions o excepcions
E 160b Annato, Bixin, Norbixin  15 Només formatge curat ataronjat, groc i blanc trencat i formatge amb pesto vermell o verd
E 160b (ii) Annato, Bixin, Norbixin  50 Només formatge  Red Leicester 
E 160b (i) Annato, Bixin, Norbixin  35 Només formatge Mimolette
E 160c Paprika extract, Capsanthin, Capsorubin Quantum satis Només formatge curat ataronjat, groc i blanc trencat i formatge amb pesto vermell
E 163 Anthocyanins  Quantum satis Només formatge reixat vermell
E 170 Calcium carbonate  Quantum satis
E 200-202 Sorbic acid and Potassium sorbate  1000 1 2 Només formatge en rodanxes, tallat i envasat, formatge en capes i formatge amb altres aliments afegits
E 200-202 Sorbic acid and Potassium sorbate  Quantum satis Només tractament de superfície de productes curats
E 234 Nisin 12.5 29
E 235 Natamycin 1 mg/dm2 of surface (not present at 5mm depth) Només tractament de superfície de formatge dur, semidur, semitou sense tallar
E 239 Hexamethylenetetramine 25mg/kg residue amount as formaldehyde Només formatge provolone
E 251-252 Nitrates 150 30 Només formatge dur, semidur i semitou

 

Número E Denominació Dosi màxima (mg/l or mg/kg) Notes Restriccions o excepcions
E 280-283 Propionic acid and Propionates Quantum satis Només el tractament de superfície
E 460 Cellulose powder Quantum satis Només formatge anyenc tallat i ratllat
E 500 (ii) Sodium acid carbonate Quantum satis Només formatge de llet agra
E 504 Magnesium carbonates Quantum satis
E 509 Calcium chloride Quantum satis
E 551-559 Silicon dioxide and Silicates 10,000 Només formatge dur i semidur en rodanxes o ratllat

Període d’aplicació: fins al 31 de gener de 2014

E 551-553 Silicon dioxide and silicates 10,000 Només formatge dur i semidur en rodanxes o ratllat

Període d’aplicació: a partir de l’1 de febrer de 2014

E 575 Glucono-delta-lactone Quantum satis
1) Els additius poden afegir-se sols o en combinació

2) La dosi màxima s’aplica a la suma, i les dosis s’expressen com a àcid lliure.

(29) Aquesta substància pot ser present de manera natural en alguns formatges com a resultat de processos de fermentació.

(30) En la llet de formatge, o dosi equivalent si s’afegeix després d’eliminar el sèrum i afegir aigua.

(83). Límit màxim d’alumini de totes les laques d’alumini de E 120 Cochinilla, Àcid carmínic i Carmí: 3,2 mg/kg. No es poden utilitzar altres laques d’alumini. A l’efecte de l’article 22, secció 1, lletra g), del Reglament (CE) Núm. 1333/2008, aquest límit ha d’aplicar-se a partir de l’1 de febrer de 2013.

L’apartat d’escorça comestible de formatge està inclosa en la categoria d’aliment 0.1.7.3 

De la llista de la taula anterior, els únics conservants permesos actualment són la natamicina (E-235), els sorbats (E-200, E-202) i els propionats (E-280, E-281, E-282). La natamicina és el conservant més utilitzat, ja que no presenta efecte enfront dels bacteris i és molt eficaç enfront de la majoria dels tipus de floridura i llevats.

Els propionats s’usen en combinació amb la natamicina en alguns casos perquè per si sols presenten eficàcies molt reduïdes.

Estudis recents demostren que el factor limitant en l’ús de la natamicina és la seva baixa solubilitat en aigua (aproximadament 40ppm), i que és només activa en aquesta fase soluble. Així doncs, com que no són solubles, les quantitats de natamicina superiors a 40ppm pràcticament no aporten efectivitat extra.

Alternativament a l’ús dels conservants descrits anteriorment, hi ha estudis que han avaluat l’eficàcia d’altres additius alimentaris com ara l’àcid làctic i l’àcid acètic. Encara que aquests additius presenten eficàcia conservant, en el cas concret dels formatges aquesta és molt limitada i no han mostrat que siguin alternatives efectives. Ni tan sols mostren una efectivitat en combinació amb els conservants tradicionals.

Com ja hem vist, l’elecció dels conservants per a evitar el creixement de floridura i altres microorganismes no és senzilla. 

A Concentrol hem elaborat múltiples solucions en recobriments amb la missió d’adaptar-nos a les necessitats de cada producte formatger. Un dels nostres puntals com a empresa és la recerca continuada que duem a terme des de l’apartat d’Investigació i Desenvolupament, un fet que ens permet confeccionar noves solucions i resoldre les possibles complicacions en el procés de fabricació de formatges.